VIZIUNEA
este construită pe promovarea calității și a performanței într-o școală de ținută europeană.

      

Liceul Teoretic PETRU RAREȘ este o școală deschisă valorificării potențialelor variate ale tinerilor în activități formale de învățare și în activități extracurriculare, dezvoltând competențe de comunicare și sociale în spirit civic european și democratic, formând elevii ca buni cetățeni ai comunității din care provin.

       

Liceul Teoretic PETRU RAREȘ își  propune:

Ø  să promoveze un învățământ deschis și flexibil, centrat pe nevoile elevilor și diferențiat, potrivit posibilităților și aptitudinilor fiecărui tânăr;

Ø  să promoveze un învățământ de calitate, modern si flexibil;

Ø  să stimuleze creativitatea;

Ø  să stimuleze munca în echipă;

Ø  să abandoneze stilul rigid ori prea tolerant în relațiile profesor-elev;

Ø  să dezvolte relațiile de colaborare care valorifică experiența elevilor la nivelul cunoașterii intelectuale și estetice, în sens pedagogic;

Ø  să asigure calitatea educației prin formarea continuă a cadrelor didactice;

Ø  să asigure o bună comunicare strategică interinstitutională.