VALORILE ŞCOLII

Ř    Profesionalism – să respecţi deontologia profesională, să dăruieşti necondiţionat ceea ce ştii, prin mijloacele cele mai eficiente şi în respectul pentru corectitudine şi obiectivitate;

Ř    Performanţa să fii cel mai bun;

Ř    Încrederea –să fii sigur că ai calităţile ce asigură succesul;

Ř    Onestitatea - să nu renunţi la integritate;

Ř    Creativitatea –să-ţi valorifici disponibilităţile practice, intelectuale şi artistice pentru a-ţi face viaţa mai frumoasă;

Ř    Implicarea personală –tu contezi în reuşita echipei;

Ř    Forţa echipei – împreună reuşim!;

Ř    Umanismul şi solidaritatea- suntem alături de cei vulnerabili;

Ř    Respectul si valorizarea diferenţei umane - suntem egali în faţa lui Dumnezeu indiferent de etnie, rasă, religie sau convingeri politice ori stare materială;

Ř    Respectul individului şi al individualităţii – libertatea mea se opreşte acolo unde începe intimitatea ta;

Ř    Dreptul la şanse egale - şi eu pot reuşi pentru că am acces la aceleaşi surse ale cunoaşterii ca şi tine;

Ř    Dreptul la proprietate intelectuală – am gândit şi am susţinut această idee, deci îmi aparţine;

Ř    Libertatea cunoaşterii, a gândirii şi a exprimării - pot să cunosc tot ceea ce vreau, pot să gândesc ceea ce vreau, pot să exprim ceea ce gândesc, ţinând seama de normele bunei cuviinţe.