Datele personale ale profesorului Marius Calin Burzo

Nume Prenume
Burzo Marius Calin
Specializare
istorie
Catedra
Istorie-Geografie
Diriginte

-

Grad Didactic
Definitivat
Statut
netitular