Datele personale ale profesorului Loredana Sisestean

Nume Prenume
Sisestean Loredana
Specializare
teologie-lb.engleza
Catedra
Limbi moderne
Diriginte

-

Grad Didactic
Definitivat
Statut
netitular