SPECIALIZAREA: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ – CLASA A XI-A

SPECIALIZAREA: ?MATEMATICĂ-INFORMATICĂ – CLASA A XI-A

?      Trunchi comun – 28 ore

?      CDS – 3 ore

?      Total – 31 ore

 

Discipline/Variante/Nr. ore

A

B

C

D

Matematică (aprofundare)

2

1

1

 

Fizică (extindere)

 

 

1

1

Informatică (extindere)

1

2

1

2

 

Obs.Pentru clasa cu program intensiv (a XI-a A) la cele 31 de ore se adaugă 3 ore de informatică.

 

Inapoi la Meniu