Misiunea

 

Liceului Teoretic PETRU RAREȘ este ca, anticipând nevoile comunitare și individuale, să formeze tinerilor capacitatea și responsabilitatea deciziei privind propria carieră și de a asigura competențele necesare continuării dezvoltării profesionale în învățământul superior.

Liceul dorește să promoveze respectul față de valoare, creativitate și inițiativa individuală, să identifice și să dezvolte calitățile și aptitudinile fiecărui elev la potențialul său maxim, pentru a fi capabil să răspundă și să se adapteze cerințelor și nevoilor societății românești în contextul integrării europene.

Desfășurându-și activitatea într-o zonă cu o puternică tradiție culturală, misiunea liceului este de a dezvolta și a transmite acest mesaj generațiilor viitoare prin trinomul profesori - elevi - părinți.

Misiunea Liceului Teoretic PETRU RAREȘ este de a stabili o strânsă colaborare cu grupurile de interes: elevi, părinți, comunitate locală,  pentru a structura cerințele și competențele care să corespundă așteptărilor și nevoilor societății.