LICEUL TEORETIC

“PETRU RAREȘ”,

TÂRGU LĂPUȘ

 

MINISTERUL

EDUCAȚIEI

NAȚIONALE

 

     Liceul Tehnologic

   ,,Grigore C. Moisil”

     TÂRGU-LĂPUȘ

 

 

Descriere: sigla2

 
         

 

 

 

Anunț/ Invitație

60 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL LA TÂRGU LĂPUȘ

În perioada  7-10. 04  2014, Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Târgu Lăpuș organizează manifestările ocazionate de Împlinirea a 60 de ani de învățământ liceal la Târgu Lăpuș.                                                                                                                                                    

Distinși colegi de pretutindeni,

                                                                                     

Ne face o deosebită bucurie să vă invităm la manifestările didactice și culturale ce vor marca această onorantă aniversare

Între acestea:

 

I.Colocviile didactice și culturale se vor organiza și susține pe secțiuni, în 7.04. 2014  la Liceul Petru Rareș, după cum urmează:

 

Tema: Mentori și discipoli - impactul modelelor umane în destinul indivizilor și al comunității

Secțiuni:

 

1. Secțiunea: Literatură română și literatură universală, Tema; Literatura și modelele umane din spațiul real și din cel  ficțional;   Scop: Focalizarea cercetării pe modele umane și personalități evocate în literatura română și universală, cu impact modelator, pentru a argumenta  funcția  educativ-formativă a literaturii; Coordonare: prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu, prof. dr. Terezia Filip, prof. dr. insector  Valeria Bilț

                                                                                                                                                                                                                          2. Secțiunea: Limbă română, Limbaj, text și discurs Tema: Tiparul lingvistic al discursului modelator; Scop: Analiza unor texte și secvențe de texte exemplare d.p.d.v. al genurilor, speciilor, și al discursului stilistic, pentru a argumenta puterea persuasivă a limbajului în formarea umană; Cooronatori: prof. univ. dr. Georgeta Corniță, prof. univ. Cornel Munteanu, conf. univ dr. Carmen Dărăbuș, prof.  inspector Valentina Todoran 

 

3.3.Secțiunea: Antropologie, etnologie, folclor, sociologie,Tema: Modelul uman în mentalul colectiv din lirica sau epica folclorică; Scop: Studierea imaginarului portretistic din epica și lirica folclorică, valențele etice și estetice ale tipologiei exemplare din mentalitatea populară arhaică; Coordonatori: Conf. univ. dr. Delia Suiogan, prof. univ. dr. Constantin Corniță, Prof. univ. dr. Petre Dunca 

                                                          

3.4.Secțiunea: Didactică, management educațional și dezvoltare personală, Tema: Modelarea didactică a personalității de la maestru la discipol; Personalitatea ca resursă de educație, prosperitate, dezvoltare; Scop: Eevocara de personalități culturale, literare, didactice, publice, cu rol modelator în spațiul educațional, instituțional, social; Coordonatori: Prof. univ. dr. Florian Roatiș, conf . univ dr. Viorel Petrehuș, Univ. Politehnică București, lector dr. Marian Adrian, Cluj-Napoca.

 

3.5. Dezvoltarea personală a elevilor Tema: Resurse curriculare, modalități și metode de dezvoltare a personalității elevilor la diferite nivele de vârstă; Scop: Prezentarea unor practici și experiențe din activitatea didactică și educațională a participanților de orice specialitate și nivel școlar, care pot fi diseminate ca exemple de bună practică; Coordonatori: prof. univ, dr. Nicolae Felecan, conf. univ. dr. Claudia Marian, lector univ. dr. Monica Maier, inspector, instit. Olimpia Borca

 

3.6. Secțiunea Matematică și științe ,Tema: Modele ale gândirii matematice în practica vieții sociale și economice;  Scop: Confirmarea/argumentarea  practică a prezenței și utilității gândirii matematice  în activitatea socială, economică, publică Coordonatori: prof. univ. dr. Cosma Constantin, Univ. Babeș Bolyai Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Vasile  Berinde, Centrul Univ.de Nord Baia Mare, prof. Mariana Pop

 

Distinși colegi, participarea Dumneavoastă la Colocviile didactice și culturale ne-ar onora, ar adăuga ppuncte în CV-ul Dvs și noi valori experienței educaționale din Județul Maramureș.

 

PRECIZĂRI 

Înscrierile pentru participarea reală sau virtuală, cu lucrare, la una din secțiunile „Colocviilor ...” și transmite-rea lucrării corectate cu BT -  până  în  20 . 02, 2014 pe adresa: terezia_ filip@ yahoo.com  sau la tel: 0729837056; tel. fix:  0262384346.

Date necesare: Nume, prenume, specialitate didactică, titlul lucrării, secțiunea,unitatea de învățământ, localitatea. 

COSTURI Participanții la Colocvii  vor depune 30  R  până la data trimiterii lucrării -25.02.2014, în contul  RO40RZBR0000060011782748  deschis la Raifeisen. Participanții  virtuali vor depune 40 R. Chitanțele scanate se vor transmite odată cu lucrările finalizate la adresa de email indicată mai sus până la în 25.02.2014. Suma colectată se va utiliza exclusiv pentru editarea și tipărirea cu ISBN a  volumului colectiv  Colocviile didactice și culturale, Târgu Lăpuș, 2014, iar pentru participanții virtuali, inclusiv pentru transmiterea prin poștă a cărții tipărite. Sumele se pot depune și la alte filiale bancare, prin virament către Raiffesein, Târgu Lăpuș, în contul de mai sus.

IMPORTANT:

Redactarea lucrării se face cf. cerințelor: fișier format A4,  setare pag.:  2,5 cm-stânga, 2 cm-sus, 2cm- dreapta și 2 cm-jos, Font Times News Roman,  corp 12, la 1,25 r.

Corectarea textului se face de autor cf. regulilor în vigoare, DOOM 2005

Dimensiuni: Lucrările vor avea 4-7  pagini, format A4 .

Susținere: Lucrările se vor susține și argumenta  în formă rezumativă, în cadrul secțiunii la care se înscrie autorul,  timp de 5-10’ pt. fiecare participant, pe următoarea grilă de abordare:

*    Subiectul - punctul de plecare și ideea de bază a cercetării;

*    Structura lucrării, dezvoltarea secvențelor de conținut și forma de expunere a informației;

*    Evidențierea ideii inedite sau a contribuției  pe care o propune lucrarea;

*    Concluzie și suport bibliografic.

                                                                                               

FINALITATE: Editarea, tipărirea și lansarea cărții  în 7 aprilie 2014.

            

Alte activități din cadrul manifestărilor, la care vă așteptăm, vor avea loc după cum urmează:

 

ZIUA  de 7 APRILIE 2014

Alte activități

1.Orele 9-9,30  1. Deschiderea manifestării  Conferința/ Dezbatere:  Mentori și discipoli, impactul formativ al valorilor în destinul indivizilor și în cel al comunității  și societății  vorbesc: profesori de la Univ. Babeș Bolyai Cluj-Napoca, Univ. Politehnică București,Centrul Univ. de Nord, Baia Mare, Universitatea de Vest Vasile Goldiș

Locația:  Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș  din Târgu Lăpuș

 

2.Orele 9,30-10, 15: 2:  Lansarea cărții  Nostalgiile desăvârșirii:  și evocarea  Modelul uman și didactic al profesorului IOAN FILIP:

3. 10,30-11, 15:  Discipoli,  autori și editori  lăpușeni:  Lucian  Perța și cărțile sale, Valentin Muste și poemele sale, Alexandru Peterliceanu și proiectele Editurii Proema;

3.1. Reista de sociologie a elevilor de  la liceul Petru Rareș

Orele 11,30: Pauză de cafea –și Deplasare la Liceul Petru Rareș       

   

Orele 12– 14, 30: 4.Activitatea 4:  Colocviile  didactice și culturale – activitate pe secțiuni

 

4. Orele 14,30—15,30   Prânz suedez,  Premierea participanților, Locație:  Liceul Petru Rareș,

           

FINALITĂȚI

*      Editarea și publicarea volumului colectiv  cu temele susținute la secțiunile Colocviilor din 7 aprilie 2014   sub titlul Colocviile  didactice 2014  - Impactul modelelor umane în destinul indivizilor și al societății 

*      Imprimarea unui CD cu secvențe din activitățile derulate în zilele de 7-10  APRILIE  2014;

*      Instituirea la nivel județean a unui Concurs anual de creație literar㠄Ioan Filip”, pentru elevii din clasele 5-12, cu premii;

*      Instituirea la Tg. Lăpuș a Colocviilor culturale și educaționale bianuale  în luna octombrie, cu participarea unor personalități din domeniul educației, culturii, literaturii, științei;

*      Volumul cu lucrările propuse și susținute în cadrul sesiunii va fi pregătit și editat în parteneriat cu una din  editurile:  Proema, Baia Mare sau Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuș, până în 7 aprilie 2014.

 

Participarea Dumneavoastr㠄Colocviilor culturale și didactice” de la Târgu Lăpuș precum și prezența la acțiunile  din 7-10 APRILIE 2014  ne-ar onora și ar îmbogăți atmosfera manifestărilor adăugând valoare și idei noi necesare unui învățământ  de calitate.

ZIUA de 10 APRILIE 2014

                                                                                                                 

1.Ora 9-9,45: Manifestare jubiliară - Celebrarea împlinirii a 60 de ani de la înființarea învățământului liceal la Târgu Lăpuș, Locație Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș, Liceul Grigore Moisil și Liceul Petru Rareș,

1.Primirea oficialităților; Discursuri formale de salut/primire ale gazdelor și oficialităților,            

*      Director Liceul P. Rareș; director Liceul Gr. Moisil; Primarul orașului Târgu Lăpuș;

*      ISJ – prof. inspector general, Ana Moldovan ;

*      Consiliul Județean – Președinte  Zamfir Ciceu, Vicepreședinte, Emil Marinescu; Dir. Marin Brăgaru;

*      Prefectul jud. Maramureș  -  Anton Rohian

*      Personalități academice, parteneri, profesori, elevi

2. Orele 9,45-10,45: Chipuri emblematice ale liceul nostru – chipuri din suflet, chipuri din destin; Cei care ne-au învățat și ne-au călăuzit - evocări empatice formale și nonformale de mentori și elevi ai generațiilor : Vasile Latiș, Roman Precup, Viorel Damian,  Viorel Vasc,  Ioan Filip,Ioan Muțiu, Gavril Roman, Alexandru Moș, Ileana Vlad, Măndița Cosma                                   Ora 10,45-11,15 : Pauză de cafea

3. Orele 11,15-12: Moment  liric și liric muzical :elevii de la Liceul Petru Rareș: Dans popular din Chioar

4. Orele 12-12,45: Experiențe și valori locale : vernisare expoziție de pictură în holul Casei de cultură: lecturi membrii cenaclului Ioan Filip,

5. Ora13: Conferirea de diplome jubiliare participanților la manifestări:  foștilor profesori, foștilor discipoli ai liceului din diferite generații, absolvenților eminenți, personalităților, partenerilor  etc.

6. Ora 13, 30 Deplasare la Liceul Grigore Moisil – Prânz,  Încheierea activității                                                                         

FINALITĂȚI LE ACTIVITĂȚII

*      Editarea și publicarea volumului colectiv cu temele susținute la sesiunea din  7 aprilie 2014

*      Imprimarea unui CD cu secvențe din activitățile derulate în zilele de 7-10 aprilie 2014

*      Instituirea unui concurs  mșcolar anual de creație literar㠄Ioan Filip” pentru elevii din clasele 5-12, cu premii și participare la nivel județean și regional.

*      Instituirea Colocviilor culturale și educaționale,  bianuale  de la Tg. Lăpuș , în septembrie-octombrie, cu participarea unor personalități din domeniul educației, culturii, literaturii

*      Lansarea volumului Colocviile didactice de la Tg. Lăpuș, Personalități, modele, exemple, 7 aprilie 2014

Vă așteptăm cu drag!

Organizatorii,

 

      Prof. dir.Liceul P. Rareș                   Prof. dir.  Liceul Gr. Moisil            Prof. dr. auor de proiect

Mariana Pop                                       Mihai Burzo                         Terezia Filip

 

        

 Informații: la tel 0262384346 sau 0729837056 sau pe site-urile  liceelor  P. Rareș și Gr. Moisil

Posibilități de cazare la Tg. Lăpuș: Pentru cei din alte localități, posibilitate de cazare la Hotel Lăpușul, Camere cu 2 paturi, cost 45 lei/noapte /persoană