Pagina anterioara
Meniu
Pagina urmatoare
BISERICA GRECO-CATOLICĂ DE LEMN DIN ROGOZ - a fost construită după invazia tătarilor din 1717 la Suciu de Sus fiind adusă aici

BISERICA GRECO-CATOLICĂ DE LEMN DIN ROGOZ - a fost construită după invazia tătarilor din 1717 la Suciu de Sus fiind adusă aici ulterior şi amplasată în cimitirul satului, lângă biserica ortodoxă. Ea se încadrează în tipologia bisericilor umblătoare, fiind construită din bârne de lemn de paltin, îmbinate cu măiestrie astfel încât să poată fi montate şi demontate fără a se deteriora.

Construcţia este ceva mia mică decât cea ortodoxă, iar elementele de lemn sculptate sunt reduse la minimum. Alături de prima biserică desăvârşeşte un complex de monumente istorice ce scot în evidenţă arta lemnului în această zonă.

BISERICA DE LEMN DIN DOBRIC - se aseamănă cu biserica din Libotin (construită în secolul XVIII de plan dreptunghiular cu apsidă decroşată cu clopotniţă şi foişor).

Partea superioară a ancadramentului uşilor este tăiată în acoladă  fapt ce aminteşte de bisericile de piatră construite în stil gotic. Crestăturile de pe ancadramentele uşilor au formă de rozete torsade şi romburi iar la partea superioară se întâlneşte brâul împletit (funia) o caracteristică dominantă a bisericilor maramureşene.

În interior, pronaosul are un tavan simplu orizontal, iar naosul o boltă semicilindrică ce se sprijină pe pereţii longitudinală. Altarul ca dispoziţie a spaţiului şi ca iconografie respectă în general canoanele Bisericii Răsăritene.

Pictura interioară a fost realizată probabil între 1793 - 1811 de meşterul Radu Munteanu, (acelaşi care a realizat şi pictura la marea majoritate a bisericilor din zonă). în pronaos este reprezentat portretul unui preot, probabil ctitorul bisericii.

BISERICA DE LEMN DIN RĂZOARE - este situată în partea veche a satului pe dreapta râului Lăpuş şi a fost ridicată  în secolul al XVIII-lea de către meşteri anonimi.

Încăperea altarului de formă dreptunghiulară este acoperită de o boltă semicilindrică cu panouri curbe, capetele bolţii se sprijină pe pereţii transversali.

Pe uşa împărătească de la Răzoare apare numele pictorului Petre Diul (Diac) pentru anul 1759.

BISERICA DE LEMN DIN INĂU - a fost înălţată în secolul al XVIII-lea,  fiind pictată în interior la 1778 de meşterul Palcovici Mihai, care a realizat şi pictura bisericii din Libotin.

Are nava rectangulară cu acoperiş înalt, cu pante repezi, turnul clopotniţă prezentând galerii în formă de arc şi coif piramidal.

BISERICA DE LEMN DIN STOICENI -se înaltă pe un deal situat la intrarea în sat, fiind construită în 1858 cu hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril..

Pictura este realizată la sfârşitul secolului XIX de către pictori anonimi după canoanele picturii bizantine.

BISERICA DE LEMN DIN DUMBRAVA - a fost înălţată în 1860, având hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril. Acoperişul de lemn a fost înlocuit cu unul de tablă.

BISERICA NOUĂ DIN DUMBRAVA - a fost ridicată între 1980 -1992, ctitor fiind preotul Ioan Cosma. Este inedită prin faptul că în exterior există un brâu în care sunt pictaţi voievozi români, iar în interior există o pictură care are ca temă Revoluţia din Decembrie 1989, fapt ce o scoate din tiopologia  picturii bisericeşti.

 


Pagina anterioara
Meniu
Pagina urmatoare