Pagina anterioara
Meniu
Pagina urmatoare
6

6. Căile de comunicaţie

Reţeaua căilor de comunicaţie s-a dezvoltat atât ca o necesitate a legăturilor între aşezări, cât şi în scopul exploatării resurselor naturale, îndeosebi a lemnului şi minereurilor neferoase din zona montană. Pentru o mai bună comunicare  în 1802 a fost construit primul pod  din lemn peste râul Lăpuş.

Drumurile au rămas până  în anii !70 la stadiul unor uliţe de ţară, după care a început modernizarea, în zonă neexistând cale ferată  decât până la al doilea război mondial o linie îngustă pentru marfă.

Reţeaua de drumuri este convergentă spre oraşul Târgu Lăpuş, unde se intersectează drumurile judeţene 182 : Dej - Rohia – Târgu Lăpuş - Baia Mare (peste Culmea Breaza prin  Măgoaja şi peste Dealul Petriş) şi 109 F: Cavnic – Târgu Lăpuş - Gâlgău  (peste Pasul Rotunda şi înşeuarea Coroieni din Culmea Breaza).

Aceste drumuri modernizate asigură legătura în patru direcţii spre Baia-Mare, Dej, Gâlgău şi Cavnic.

Cele mai utilizate artere sunt Târgu Lăpuş - Baia Mare (47 km) şi Târgu Lăpuş - Gâlgău (28 km) care asigură legătura cu DN 1 C : Baia Mare - Cluj Napoca şi magistralala feroviară 400 : Bucureşti -Dej - Baia Mare - Satu Mare.

Din drumul judeţean 109 F se desprind : drumul judeţean 171 A Rogoz - Suciu de Jos - Groşi şi drumul judeţean Rogoz - Libotin -Ungureni, (în sectorul Târgu Lăpuş - Cavnic) ambele parţial modernizate, şi drumul judeţean spre Peteritea  - Vima Mică - Vima Mare (în sectorul Târgu Lăpuş - Gâlgău).

Din drumul judeţean 182 se desprinde drumul comunal Târgu-Lăpuş - Stoiceni care este modernizat .

Şantierul de Drumuri şi Poduri din Târgul Lăpuş s-a dezvoltat după 1960 având ca activitate modernizarea, întreţinerea şi repararea reţelei de drumuri şi poduri din zona Lăpuşului. Azi are o dotare minimă, un parc de maşini şi utilaje, staţie de prepararea astfaltului.

Autobaza - S.C. Lăpuşul a luat fiinţă în anul 1968 având ca activitate transportul de călători şi marfă. După  1990  a fost restructurată de mai multe ori pentru a o salva de la faliment.

O condiţie importantă a punerii în valoare a zonei  din punct de vedere turistic o reprezintă  modernizarea căilor de comunicaţie.

 

Primăria oraşului Tg. Lăpuş imagine din avion


Pagina anterioara
Meniu
Pagina urmatoare