Pagina anterioara
Meniu
Pagina urmatoare
IV

IV. ECONOMIA

 

Clima şi configuraţia terenurilor Ţării Lăpuşului au contribuit la practicarea unei economii mixte pastoral-agrar. Profilul mixt al ocupaţiilor tradiţionale a fost impus de cerinţele traiului de zi cu zi. Menţinerea acestui tip de economie se datorează izolării impuse de relief şi a compoziţiei solului.

 

1. AGRICULTURA

Terenul sărac în minerale nu a permis practicarea unei agriculturi intensive. Conscripţia Cetăţii Ciceu din 1553 menţionează  pentru satele Lăpuşului 177 jugăre de pământ pentru arătură şi 100 jugăre pentru fân, teren care se lucra bienal.

Pe parcursul Evului Mediu şi a epocii moderne în cea mai mare parte producţia agricolă a fost mică, nu a asigurat decât cerinţele traiului zilnic. Pentru acest motiv C. Bathory în 1584 scuteşte de dijmă o parte din locuitorii  localităţii Târgu Lăpuş.

Sistemul cel mai vechi de cultură practicat în localitate şi în satele din jur a fost şi a rămas cel  în ţălină  care presupune cultivarea timp de câţiva ani după care terenul respectiv era lăsat să –şi revină.

Cel mai răspândit sistem de agricultură a fost şi a rămas în ceea ce priveşte fertilizarea solului alternanţa ţarină-fânaţă.

În secolul al XVI-lea cele mai răspândite cereale erau grâul, ovăzul şi orzul, iar din a doua jumătate a secolului al XVII-lea pătrunde în zonă şi cultura de porumb. Din secolul al XVIII-lea se adaugă culturile de in, grâu de primăvară şi cartoful.

Inventarul agricol utilizat în zonă era foarte  bogat, compus din plug cu brăzdar simetric şi corman schimbător, sape lungi, seceri, coase, furci, greble, etc..

Cerealele erau păstrate în coşuri de  nuiele împletite, coşergi  mari, lăzi sau în podul caselor şi şurilor.

În secolul XX  sistemul agricol a suferit numeroase modificări în special în timpul regimului comunist. Colectivizarea  a ajuns până în 1962 şi-n Tara Lăpuşului, singurele localităţi care au rămas în afara sistemului au fost cele de munte., în rest foştii proprietari funciari au cunoscut rigorile regimului de atunci în special cei ce s-au opus, au fost deportaţi arestaţi iar pământurile au fost confiscate.

Suprafaţa agricolă a Lăpuşului însumează 15.895 ha din care 6.752  ha păşune, 5.435 fânaţe, 3.705 ha tern arabil şi 3 ha  vii şi livezi.

Climatul din zonă fiind excesiv de răcoros şi umed a impus în ultimele decenii o selecţie atentă a plantelor cultivate, cele mai multe fiind cele de nutreţ, soiurile de porumb, cartof, grâul se cultivă pe mai puţin de 50 de ha iar legumele pe 80 de ha. 


Pagina anterioara
Meniu
Pagina urmatoare