Pagina anterioara
Meniu
Pagina urmatoare
Pentru secolul al XIX există următoarele date statistice cu privire la populaţia localităţii Târgu Lăpuş având ca sursă monogr

Pentru secolul al XIX există următoarele date statistice cu privire la populaţia localităţii Târgu Lăpuş având ca sursă monografia istoricului maghiar (singura până la 1900):  1831 – 1158 de locuitori; 1854 – 1556 de locuitori; 1857 – 1638 de locuitori; 1869 – 1215 de locuitori; 1880 – 1921 de locuitori; 1886 – 2070 de locuitori; 1891 – 2014 de locuitori; 1900 – 2451 de locuitori.

Pe parcursul secolului al XIX-lea se constată o creştere accentuată a populaţiei care se datorează sporului natural şi dezvoltării economice a societăţii. Pentru acelaşi secol avem date şi din punct de vedere confesional pentru localitate după cum reiese şi din tabelul de mai jos:

 

Anul

Romano

Catolici

Greco

Catolici

Ortodocşi

Luterani

Reformaţi

Unitarieni

Evrei

1857

248

327

11

5

909

-

134

1886

149

295

-

-

1086

-

540

1891

293

452

15

10

816

3

425

1900

298

538

110

-

884

-

616

           

            Din acest tabel  reies următoarele: o creştere a numărului celor de confesiune mozaică, greco-catolică, ortodoxă şi reformată  până la 1900, dar trebuie să fim circumspecţi cu privire la onestitatea sursei. Numărul populaţiei de rit romano-catolic rămâne cel mai constant, fapt constatat până astăzi.

Imagine din centrul oraşului Tg. Lăpuş – imagine din avion


Pagina anterioara
Meniu
Pagina urmatoare