Pagina anterioara
Meniu
Pagina urmatoare
I

I.6 Solurile şi bogăţiile subsolului           

Solurile din Ţara Lăpuşului prezintă o etajare pe verticală. În Lunca râului Lăpuş şi a celorlalte râuri, pe terasele acestora sunt bine dezvoltate solurile aluviale care au fertilitate ridicată pentru agricultură. Pe versanţii şi inerfluviile depresiunii Lăpuşului s-au dezvoltat soluri brune argiloiluviale, brune luvice şi luvisoluri albice

Zona deluroasă are soluri brune luvice şi brune acide, în timp ce în zona montană s-au dezvoltat soluri care aparţin claselor umbrisolurilor, cambisolurilor şi spodosolurilor, soluri care nu sunt fertile pentru agricultură. Subsolul zonei Lăpuş  este bogat în metale neferoase dar şi metale feroase, acestea se exploatează în minele de la Răzoare şi Băiuţ. Bogăţia materialelor de construcţii o regăsim la: Răzoare bentonită, gresii şi mică; pe culmea Pietriş, zăcăminte de calcar iar la Groşii Ţibleşului şi Lăpuş argilă pentru materiale refractare.

Imagine de la Cariera Răzoare – imagine din avion

Toate cele menţionate mai sus, natura prielnică şi clima au contribuit la dezvoltarea aşezărilor umane  încă din antichitate şi la diversificarea ocupaţiilor.   


Pagina anterioara
Meniu
Pagina urmatoare