Pagina anterioara
Meniu
Pagina urmatoare

            I.5. Vegetaţia şi fauna

Particularităţile climei, varietatea formelor de relief şi natura diferită a rocilor sunt elemente care au determinat existenţa unei vegetaţii şi faune bogate.

Vegetaţia lemnoasă este reprezentată de păduri de fag care acoperă suprafeţe mari din regiunea deluroasă la care se adaugă pâlcuri de păduri de stejar, paltin, carpen, plop, mesteacăn, frasin şi gorun. La liziera pădurii se găsesc un număr mare de specii de arbuşti: măceş, alun, porumbar, cătină, corni etc.. De-a lungul văilor se întâlneşte arinul, răchita roşie şi socul.

Plantele ierboase apar mai mult sub formă de pajişti în care intră: rogozul, trifoiul alb, coada şoricelulu, coada calului, firuţa, păiuş etc.

Munţii din jur sunt bogaţi în conifere: molid, brad, pin, şi arbuşti ocrotiţi: liliac de munte, smârdar, afin şi ienupăr.

Ca o raritate între localitatea Peteritea şi Vima există laleaua pestriţă considerată un unicat la nivel naţional.

Fauna pădurilor de foioase cuprinde specii de interes vânătoresc: mistreţul, ursul, vulpea, cerbul, jderul, huhurezul, uliul, gaiţa, cinteza, fazanul, etc.

Prin fânaţe şi păşuni trăiesc o mulţime de insecte şi fluturi care formează microfauna.

Fondul ihtiologic al Văii Lăpuşului este bogat în exemplare de: scobar, ştiucă, clean şi mreană.

Reptilele cele mai des întâlnite sunt: şarpele de casă, vipera, salamandra şi şopârla.

 


Pagina anterioara
Meniu
Pagina urmatoare