Noi modalități de a participa la

Olimpiada de Matematică - Etapa Națională

Cele prezentate mai jos sunt prevazute în adresa nr. 27206/02.03.2018, emisă de Ministerul Educație Naționale și înregistrată la ISJ Maramureș cu nr. 1044/05.03.2018. Această adresă cuprinde și Nota nr.26402/15.02.2018 care completează Regulamentul Specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Matematică nr.25397/2014, valabil și pentru anul școlar 2017-2018.

Participarea la Olimpiada de Matematică, Etapa Națională se poate realiza în una din cele două etape:

-  în prima etapă participarea se realizează făcând parte din lotul județului de care aparține, realizat conform criteriilor aprobate de Comisia Județeană în conformitate cu Regulamentul Specific nr.25397/2014 prin care fiecare județ are atribuit un număr de locuri. Județul Maramureș, în conformitate cu acest Regulament Specific, are 3 locuri la clasele V-VI și 18 locuri VIII-XII.

- După constituirea lotului județean urmează etapa a II-a care constă în suplimentarea la nivel național cu un număr de 8 locuri pentru fiecare clasă de la a V-a până la a XII-a,  pe baza unui clasament la nivel național.

Pentru etapa a II-a, fiecare judet va trimite la Ministerul Educației Naționale până la 15 martie 2018, pentru fiecare clasă în parte, lista elevilor participanți la etapa județeană care nu fac parte din lotul realizat conform criteriilor proprii (etapa I) și care au obținut cel puțin 14 puncte, punctajul minim de calificare la etapa următoare. Cele 8 locuri pe fiecare clasă se vor ocupa în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obținute de elevii din toate județele țării care nu s-au calificat, pe clase la etapa I.

Elevii care au obținut punctaje egale vor fi departajați utilizându-se, după caz, criteriile enumerate în ordinea următoare:

1.    Punctajul mai mare obținut la problema 3 de la etapa județeană;

2.    Punctajul mai mare obținut la problema 2 de la etapa județeană;

3.    Punctajul mai mare obținut la problema 1 de la etapa județeană;

4.    Numărul mai mare de participări la Etapa Națională a Olimpiadei de Matematică;

5.    Numărul mai mare și tipul distincțiilor obținute în ultimii trei ani la Etapa Națională a Olimpiadei de Matematică.

Ministerul Educației Naționale poate stabili și alte modalități de departajare a elevilor în situația în care se păstrează egalitatea, după aplicarea criteriilor de departajare menționate mai sus.

Rezultatul final va fi postat pe site-ul MEN: /site-ul Olimpiadei Naționale de Matematică și va fi transmis la fiecare Inspectorat Școlar Județean.

Alte precizări:

1.    Etapa Județeană a Olimpiadei de Matematică se va desfășura sâmbătă 10 martie 2018, între orele 10,00-12,00 pentru clasele a V-a și a VI-a și între orele 10,00-14,00 pentru clasele VII-XII;

2.    Subiectele pentru olimpiada de Matematică în limba română și în limba maghiară sunt unice și vor fi transmise de MEN-CNEF. Subiectele pentru Concursul Național ”Adolf Haimovici” sunt unice și vor fi transmise de Comisia Națională de Organizare a acestei competiții;

3.    Baremele de corectare și notare vor fi postate la adresa: ssmr.ro/bareme, sâmbătă 10.03.2018 la orele 12,30 pentru clasele V-VI și la orele 14,30 pentru clasele VII-XII.

 

 

Comisia de Organizare și Evaluare

pentru Olimpiada de Matematică – Etapa Județeană

Secretar executiv,

Prof. Maiorescu Gheorghe