Criterii de calificare și numărul de locuri pentru Lotul Județelui Maramureș la disciplina Matematică

(CLICK aici pentru varinta .PDF)

 

Etapa Națională a Olimpiadei de Matematică, va avea loc în perioada 3-6 aprilie 2018, cls. V-VI la Negrești Oaș, jud. Satu-Mare și în perioada 3-7 aprilie 2018, cls. VII – XII Satu-Mare, jud. Satu-Mare.

 

          Etapa Națională a Concursului Național de Matematică Aplicat㠄Adolf Haimovici” se va desfășura la Iași, în data de 12 mai 2018. Lotul județului Maramureș pentru etapa națională a acestui concurs este format din 16 elevi.

 

          Etapa Națională a Olimpiadei Satelor din România va avea loc în perioada 11-13 mai 2018 la Cluj-Napoca.

        

Aceste criterii vor sta la baza constituirii și a lotului județului Maramureș pentru Etapa Națională a Concursului Național de Matematică Aplicat㠄Adolf Haimovici”.

 

Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică constituie criteriu de selecție pentru Olimpiada Satelor din România. Se va face selecția elevilor din clasele V-VIII din școlile din mediul rural în ordinea descrescătoare a punctajelor aplicând aceleași criterii de alcătuire a lotului.

Se constituie lotul Județean Maramureș pentru etapa națională a Olimpiadei de Matematică, după cum urmează:

           a ) lotul pentru clasele a V-a  și a VI-a, format din 3 elevi și un profesor însoțitor;

           b ) lotul pentru clasele a VII-a și a XII-a, format din 18 elevi și 2 profesori însoțitori.

 

I.      Numărul de locuri pe clasă

 

     În conformitate cu articolul 10 și articolul 11 din Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Matematică, nr. 2597/15.01.2014, în conformitate cu rezultatele obținute de lotul județului Maramureș în 2017 la etapa națională:

 

Clasa

cls. a V-a

cls. a VI-a

La dispoziția județului

Total

Nr. de locuri

1

2

0

3

 

Clasa

a VII-a

a VIII-a

a IX-a

a X-a

a XI-a

a XII-a

La disp. județului

Total

Nr. locuri

1

2

3

6

3

2

1

18

 

Se alocă din oficiu un loc la clasa a V-a și un loc la clasa a VI-a care nu se redistribuie la alte clase, deci se pierd. Celelălalt loc de la clasa a VI-a se poate redistribui.

Se alocă din oficiu câte un loc pentru fiecare din clasele VII-XII care nu se redistribuie la alte clase, deci se pierd. Celelalte locuri de la clasele VIII-XII se pot redistribui.

 

Decizia Comisiei Județene de organizare și evaluare a Olimpiadei de Matematică 2018, etapa județeană:

 

Clasa

a V-a

aVI-a

La disp. județului

Total

a V-a -  a VI-a

aVII-a

a VIII-a

a IX-a

a X-a

a XI-a

a XII-a

La disp. județului

Total

a VII-a – a XII-a

Nr. locuri

1

 

2

-

3

1

2

3

6

3

2

1

18

 

Locul la dispoziția județului se va distribui în conformitate cu criteriile enunțate mai jos numai elevilor din clasele VII-XII cu punctaj minim 14, în funcție de suma S.

 

II. Modalitatea de alcătuire a loturilor:

a ) Un elev se poate califica la etapa națională a Olimpiadei de Matematică numai dacă obține la etapa județeană minim 14 puncte.

b ) În urma rezolvării contestațiilor, elevul clasat pe locul I la fiecare clasă și cu un punctaj de cel puțin 14 puncte, se califică pentru etapa națională a Olimpiadei de Matematică. Dacă la o clasă nu există cel puțin un elev care să realizeze minim 14 puncte, atunci acel loc nu se redistribuie la altă clasă.

c) Elevul clasat pe locurile II, III, IV, V și VI de la clasele cu două, trei respectiv șase locuri și cu un punctaj de cel puțin 14 puncte, se califică pentru etapa națională a Olimpiadei de Matematică de la clasa respectivă.

d) Dacă sunt mai mulți elevi cu același punctaj (peste 14 puncte inclusiv), se vor lua în considerare criterii de departajare în următoarea ordine:

- bonusul pentru participare la etapa națională a Olimpiadei de Matematică din 2017,

 și anume :

        6 puncte pentru locul I;

        5 puncte pentru locul II;

        4 puncte pentru locul III;

        3,5 puncte pentru mențiune MECS, medalie SSMR și dacă a adus loc pentru Județul Maramureș în 2018;

        3 puncte pentru mențiune MECS, medalie SSMR, dacă nu a adus loc pentru Județul Maramureș în 2018;

        2 puncte pentru participare și clasare între primii 50%;

        1 punct pentru participare

- numărul de probleme notate cu punctaj maxim de 7 puncte;

- în cazurile de egalitate perfectă sau pentru alte situații, Comisia Județeană va organiza o probă de baraj cu elevii nominalizați;

e) Dacă la o clasă numărul de elevi, care au obținut minim 14 puncte, este mai mic decât numărul de locuri alocate acelei clase, atunci acele locuri vor fi redistribuite la celelalte clase.

Modalitatea de redistribuire este următoarea:

     1) Pentru clasele a V-a și a VI-a se poate redistribui doar locul rămas eventual liber de la clasa a VI-a. Se vor lua următorii elevi calificați de la clasele respective, dar cu minim 14 puncte, cărora li se calculează suma: S= p – 2,8 l +b unde p – punctajul de la etapa județeană din anul 2018 , l – locul de le etapa județeană din anul 2018, b - bonusul pentru participarea la Olimpiada Națională de Matematică din 2017.

Locurile rămase se vor ocupa în ordinea descrescătoare a sumei S, obținută de concurenți.

Dacă suma S este aceeași pentru concurenții de pe un loc eligibil, se va organiza proba de baraj pentru acești concurenți.

    2) Pentru clasele a VII - XII-a se pot distribui locurile rămase de la clasele a VIII – XII. Se vor lua următorii clasați de la clasele aVII-a până la a XII-a, dar cu cel puțin 14 puncte, cărora li se calculează suma S= p – 2,8 l +b (p, l, b au aceeași valoare ca și la concurenții claselor a V-a și a VI-a).

           Locurile rămase se vor redistribui elevilor, în ordinea descrescătoare a sumei S.

           Dacă există concurenți cu aceeași S pe un loc eligibil, se va organiza probă de baraj pentru aceștia.

f) Dacă primul component al lotului format după aplicarea criteriilor enumerate se retrage (pe baza declarației scrise), locul său este ocupat de următorul concurent, cu punctaj de minim 14 puncte, de la clasa respectivă cu rezultatele cele mai bune la criteriile de departajare menționate anterior;

g) Dacă elevul clasat pe locul II, III, IV, V și VI de la o clasă se retrage, locul său este ocupat de următorul concurent cu punctaj de minim 14 puncte cu rezultatele cele mai bune la criteriile de departajare menționate anterior.

 

Alte precizări:

1.    Rugăm afișați acest material în fiecare școală/liceu care are elevi calificați la Etapa Județeană a Olimpiadei de Matematică și în școlile organizatoare.

2.    Etapa Județeană a Olimpiadei de Matematică va începe la ora 1000 în locațiile stabilite (clasele V-VIII la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare; clasele IX-XII și Concursul Haimovici la Liceul Teoretic „Petru Rareș” Târgu Lăpuș). Elevii însoțiți de dascăli vor fi în săli până la ora 930.

3.    Rugăm președinții centrelor de la etapa locală să trimită tabelul cu elevii calificați stipulând și:

-         Numărul elevilor participanți la etapa pe școală și etapa locală, pe fiecare clasă în parte din toate școlile arondate.

-         Numărul elevilor calificați la etapa județeană pe fiecare clasă în parte din centrul respectiv.

-         Numele și prenumele profesorilor propuși pentru evaluare pe fiecare clasă în parte.

4.    Comisia județeană a hotărât ca la clasele V – VIII evaluarea lucrărilor să se facă în zilele de 10 și 11 martie 2018.

5.    Rezultatele la etapa județeană vor constitui criteriu unic de selecție a elevilor pentru tabăra județeană de excelență.

6.    Deplasarea copiilor la etapa județeană se face prin însoțirea acestora de una sau mai multe cadre didactice care să-și asume responsabilitatea supravegherii și îndrumării elevilor și care va răspunde pentru orice lucru apărut și negestionat corespunzător. Cadrul didactic însoțitor nu poate fi și profesor evaluator.

 

 

 

Președinte Comisia Județeană                                    Președinte executiv

Prof. dr. Andrasciuc Gheorghe                      Maiorescu Gheorghe

                                                                   Mușuroia Nicolae